This is the "Start" page of the "Historia och idéhistoria" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Historia och idéhistoria  

Last Updated: Feb 27, 2017 URL: http://guides.ub.umu.se/historia Print Guide Email Alerts

Start Print Page
  Search: 
 
 

Välkommen

Välkommen till ämnesguiden för historia och idéhistoria, en ingång till söktjänster och informationsresurser i dessa ämnen. Här finns beskrivningar av olika typer av resurser samt tips och råd om sökning och hantering av information.

Nyheter

Svensk historisk bibliografi och Svenskt biografiskt lexikon som databaser!

Svensk historisk bibliografi

SHBd - Svensk historisk bibliografi digital - omfattar svensk historia i vid bemärkelse oavsett utgivningsland och författarnas nationalitet. Där finns också historieteori och historiografi som publicerats i Sverige. SHBd går från vikingatiden och framåt och innehåller drygt 176 000 katalogposter. Ungefär en tredjedel beskriver böcker medan resten består av artiklar och recensioner. Databasen inkluderar både de tryckta bibliografier som täcker åren 1771–1976 och deldatabasen i LIBRIS, som omfattar åren 1977-2010.

sbl

Svenskt biografisk lexikon (SBL)

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917 och som nu (mars 2012) omfattar A-Ström. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling. Varje band består av 800 sidor och hittills har över 9 000 släkt- och personartiklar publicerats på sammanlagt cirka 25 000 sidor, vilket gör SBL till ett av de största uppslagsverken i Norden.

Kontaktinformation

 

Kontakta biblioteket

Kontakta biblioteket via telefon, e-post eller chatt. Kontakta biblioteket

Description

Loading  Loading...

Tip