This is the "Artiklar och databaser" page of the "Företagsekonomi" guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Företagsekonomi  

Last Updated: Mar 6, 2017 URL: http://guides.ub.umu.se/foretagsekonomi Print Guide Email Alerts

Artiklar och databaser Print Page
  Search: 
 

Artiklar och databaser

Artiklar och databaser

Via bibliotekets söktjänst når du större delen av våra artiklar. Ibland kan det dock vara bättre att välja en ämnesspecifik databas att söka i. Du väljer databas utifrån vilken typ av artiklar du vill söka.

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar

 • Business Source Premier
  Management, företagsekonomi, marknadsföring, finansiering, redovisning och nationalekonomi.
 • Scopus
  Ämnesövergripande databas. Innehåller drygt 1000 tidskrifter inom management, företagsekonomi, marknadsföring, finansiering och redovisning.
 • Emerald Journals
  Tidskrifter inom management.
 • EconLit (Ebsco)
  Redovisning, ekonometri, arbetsmarknadsekonomi, monetär teori och urban ekonomi.
 • Google scholar
  Googles söktjänst för vetenskapligt material.

Artiklar i fack- och dagspress

Artiklar i dags- och fackpress

 • Mediearkivet (Retriever)
  Artiklar i fulltext från över 500 svenska tryckta dagstidningar, tidskrifter och fackpress.
 • Artikelsök
  Sök artiklar i svenska tidskrifter från 1979 och framåt. Ca 550 tidskrifter.
 • Factiva (Dow Jones)
  Artiklar från dags- och fackpress från över 28 000 källor.
 • Library PressDisplay
  Över 2200 svenska och internationella dagstidningar från ca 100 länder. Artiklarna är tillgängliga i 60 dagar från utgivningsdagen.
 • Regional Business News
  Artiklar från ett 80-tal branchtidskrifter inom företagsekonomi från USA.
 

Hjälp att söka

Boka en bibliotekarie

 

Vad är en vetenskaplig artikel?

Åtkomst utanför campus

Description

Loading  Loading...

Tip